Jsem Angličanka a mluvím česky (2)


Fill each gap with the appropriate word for language/nationality.
Studuju [Russian and German] . Je to moc zajímavé.

-Proč se neučíš [Japanese] ?
-Studoval jsem [Japanese] na univerzitě. Měl jsem [Japanese] kamarádku a ona mi trochu pomáhala, ale bylo to moc těžké. Teď se učím [Spanish] !

[Czech] je můj oblíbený předmět, ale [Czech] gramatika je někdy složitá.

Kristina je výborná studentka. Mluví a rozumí perfektně [Czech] .