Jsem Angličanka a mluvím česky (1)


Fill each gap with the appropriate word for language/nationality.
Igor je [Russian] .

Umím trochu [Icelandic] .

Jak dlouho se učíš [German] ?

Mluvíme a rozumíme [French] .

Moje teta je velmi krásná. Je [Finish] !

[Greek] jídlo je velmi chutné.

Náš profesor je [Greek] a jmenuje se Kostas.

V Mexiku musíte mluvit [Spanish] a v Brazílii [Portuguese] .