Umím česky, miluju češtinu, chci být Češka! (1)

Select the correct form.

Example: Dana je [Slovenka-slovenská], ale rozumí taky dobře [rusky-ruštinu]. =>
Dana je Slovenka, ale rozumí taky dobře rusky.

*NOTE: Learning Czech is best expressed either by učit se česky OR studovat češtinu, NOT a hybrid of both phrases! This applies to all other languages.