Kde jste? Hledám vás. (2)

Replace the subject pronoun (nominative case) in brackets with the correct direct object pronoun (accusative case).
Karel [já] učí.

Marie [on] zná.

Čekají na [my] .

Hledám [oni] .

Máme [on] .

Neznáme [oni] .

Vidí [my] .

Znáš [ona] ?

Čekám na [vy] .

Proč [já] neučíš česky?

[ty] nemám ráda!