When a ‘rande’ (date) is hardly a ‘skandál‘!

Possessives, Adjectives and Verbs (-at verbs; -it verbs - which include infinitives ending in -et and -ět)
Personal pronouns are given here to help you, but remember that Czechs don‘t use them in their subject form nearly as much as they are used in English.

1.- Jano, kde je [můj] [nový] tričko .. to [černý] . [Vidět-ty] ho?
- Ne, ale [hledat-já] ho. Není tady.
2.Ta [malý] Ruska je [můj] [starý] profesorka ...a teď je [můj] kolegyně! Je [fantastický] [člověk] a vždycky mi [pomáhat] .
3.- Ahoj Johne! Proč tady [čekat-ty] ...co [dělat-ty] ?
- [Čekat-já] na Annu. [Mít- my] rande!
- Ale kdo [být] Anna? Aha, je to [váš] [nový] studentka z Francie!
- Jo, je Francouzka, ale není [náš] studentka. Je [náš] [nový] [kolegyně] !
- No dobře, nechceme skandál!
4.- Co [znamenat-ono] to [nový] slovo? [Myslet-ty] to [krátký] ?
- Ano, je [krátký] , ale moc [těžký] !
- Ale Lauro! [Mluvit-ty] moc dobře německy a [myslet-ty] , že to slovo je [těžký] ! To je vtip! [Vidět-ty] slovo „kufr“ a [ne-rozumět-ty] !
5.To je [můj] [první] den v Praze a počasí je [výborný] : je [hezký] [zimní] ráno. Jsem moc ráda!
6.Teď [bydlet-já] v Praze a [můj] [nový] ulice se jmenuje Vinohradská.
7.[Učit se- my] česky a to je prima! [Ne-mluvit- my] moc dobře, ale [slyšet-my] češtinu [každý] den a to [pomáhat] .