Počítejte česky.

Write the answers in WORDS, not figures. Use JE/JSOU, not ROVNÁ SE.

1 + 5 = ... jedna + pět je šest / 5 - 3 = ... pět - tři jsou dvě
20 – 16 = …

4 + 14 = … +

15 – 8 = …

16 – 3 = …

13 – 9 = …

12 + 7 = … +

18 – 8 = …

19 – 15 = …

0 + 5 = … +