Počítejte česky.

Write the answers in WORDS, not figures. Use JE/JSOU, not ROVNÁ SE.

1 + 5 = ... jedna + pět je šest / 5 - 3 = ... pět - tři jsou dvě
2 + 5 = ... +

11 – 2 = ...

5 + 6 = ... +

20 – 8 = …

2 + 11 = … +

2 + 8 = … +

20 – 1 = …

8 – 6 = …

10 – 7 =