Je hezký, hezká nebo hezké?

Which adjective is correct?